به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر زراعت سازمان گفت: کشت سورگوم در سال‌های خشکسالی افزایش پیدا کرده و تولید آن در استان ۷۰ تن در هکتار است.

محمد رزقی افزود: گیاه سورگوم به دلیل مقاومت به تنش‌های خشکی و شوری به شتر گیاهان زراعی معروف است.

وی با اشاره به اینکه محصول تولیدی سورگوم داخل استان مصرف می‌شود، افزود: کشت سورگوم نیاز مبرم دامداران استان به علوفه تازه را برطرف می‌کند و با توجه به خشکی مراتع و کمبود علوفه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در سال‌های خشکسالی سطح کشت سورگوم افزایش پیدا می‌کند که تولید آن در استان با توجه به شرایط منطقه از ۲ تا ۴ چین با میانگین عملکرد ۷۰ تن در هکتار است.