شرایط جدید واردات تخم مرغ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدعلی بیجاری (صبح چهارشنبه شنبه 13 دی)گفت: شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخی از استانهای کشور طی سال گذشته و امسال باعث شد حدود 25% گله های مرغ تخم گذار کشور معدوم سازی شوند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در راستای جبران کمبود تخم مرغ با تصویب دولت محترم ، مجوز انجام واردات تخم مرغ از سایر کشورها برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرط ارائه تعهد مبنی بر توزیع در شبکه تنظیم بازار صادر می­گردد.

بیجاری با اشاره به اینکه تعیین مجوز واردات تخم مرغ براساس دستورالعمل مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی به دوصورت خواهد بود، بیان کرد: ابتدا مجوز واردات تخم مرغ توسط کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی صرفا با مراجعه به دامپزشکی و اخذ مجوز بهداشتی قرنطینه ای مشروط به ارائه تعهد مبنی بر توزیع تخم مرغ وارداتی، صرفا از طریق شبکه تنظیم بازار خواهد بود و نکته دوم اینکه، کاهش حقوق ورودی تخم مرغ تا پایان فروردین 1397 از 55% به 5%  به استناد مصوبه 2/10/96 هیأت محترم دولت صورت می­گیرد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: بیماری فوق الاشاره در سایر استانهای کشور بوده و خوشبختانه استان خراسان جنوبی از این نظر پاک می باشد.