53 میلیارد تومان تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به بخش کشاورزی خراسان جنوبی ابلاغ شد.

 

 به گزارشروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، مهدی بهدانی سهم استان ازتسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را 118 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این رقم 45 درصد معادل 53 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان اختصاص دارد.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: این تسهیلات در قالب طرح های سرمایه ای و سرمایه در گردش در مناطق روستایی و عشایری پرداخت می شود.

وی مدت بازپرداخت طرح های سرمایه ای را 6 سال و سرمایه در گردش را 18 ماه عنوان کرد و گفت: نرخ سود کارمزد در مناطق مرزی روستایی و عشایری 4 درصد و مناطق غیرمرزی روستایی و عشایری 6 درصد محاسبه می شود.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نرخ سرمایه در گردش در نواحی صنعتی 10 درصد است.
وی با بیان اینکه این تسهیلات تمام جامعه هدف بخش کشاورزی را پوشش می دهد، افزود: طرح های زراعی و باغی، دام و طیور، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، جنگل کاری و پرورش نهال از طرح های مشمول این تسهیلات هستند.

بهدانی گفت: متقاضیانی که از تسهیلات کارگروه رونق تولید در سال 95 یا 96 و اشتغال فراگیر و یا سایر تسهیلات عادی بانکها استفاده کرده باشند برای همان طرح و همچنین دریافت بیش از یک بار از این تسهیلات نمی توانند دریافت کنند وی سقف تسهیلات خوداشتغالی را بین 10 تا 20 میلیون تومان، کارفرمایی بنگاه های اقتصادی با اشتغال بین 2 تا 50 نفر از 20 میلیون تا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان و کارفرمایی با اشتغال بیش از 50 نفر را از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان تا 15 میلیارد تومان اعلام کرد

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه از دو ماه گذشته شناسایی طرح های کشاورزی در شهرستانها آغاز شده است، افزود: تاکنون 4 هزار طرح سرمایه گذاری بخش کشاورزی شناسایی شده که به بانکها معرفی می شوند.