۲.۵ تن زعفران از کشاورزان استان خراسان جنوبی توافقی خریداری شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی‌پورمطلق گفت: با وجود خشکسالی‌های پیاپی در استان خراسان جنوبی اما ظرفیت زیادی در سرمایه‌گذاری داریم به طوری کهخراسان جنوبی تولید کننده 98 درصد عناب کشور است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی هشتمین استان کشور در تولید انار استافزود: 96 درصد زرشک بی دانه دنیا در خراسان جنوبی تامین می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امسال 17 هزار تن زرشک خشک در استان تولید شده که این میزان در 14 هزار و 800 هکتار کشت شده است همچین در زمینه تولید و صادراتگیاهان دارویی می‌توانیم فعالیت داشته باشیم.

ولی‌پورمطلق افزود: 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت زعفران است و در راستای حمایت از تولیدکننده طرح حمایتی زعفران امسال انجام شده و زعفران پس از تحول به مراکز خرید برای تعیینعیار و کیفیت به آزمایشگاه ارسال می‌شود که پس از تعیین درجه کیفیت قیمت آن مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان خراسان جنوبی دو آزمایشگاه در شهرستان‌های قاین و بیرجند زعفران را آنالیز می‌کنند و تاکنون 2 تن و 500 کیلوگرم زعفران از کشاورزان خریداری شده که از این میزان یک تن و 500 کیلوگرم در سامانه ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه 2 میلیارد تومان به زعفران‌کاران استانپرداخت شده و یک میلیارد و 200 میلیون تومان از مطالبات آنها باقیمانده که در نوبت پرداخت است، اظهار داشت: در خرید توافقی زعفران 40 درصد نقدی و 60 درصد به فاصله سه ماهه‌ پرداخت می‌شود.