به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه از بهره برداری بزرگترین واحد پرورش شتر مرغ در آینده نزدیک خبر داد.

محمدرضا زرگری اقلیم شهرستان را برای پرورش شتر مرغ مناسب دانست و عنوان کرد: در حال حاضر تعداد یک واحد پرورش شترمرغ مولد با ظرفیت ۷۵ قطعه و سه واحد شتر مرغ پرواری با مجموع ظرفیت ۷۰۰ قطعه، فعال می باشد و با بهره برداری از بزرگترین واحد پرورش شترمرغ استان در شهرستان با ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه که در حال حاضر مراحل ساخت آن در حال انجام می باشد، علاوه بر افزایش تولید گوشت، زمینه اشتغال زائی، رونق تولید و اقتصاد را در پی خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: خوشبختانه واحد پرورش کبک شهرستان در مود به ظرفیت ۴۵۰۰۰  قطعه پس از چند سال با دریافت تسهیلات فعال گردیده است، اما متاسفانه بزرگترین واحد پرورش بوقلمون استان با ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه  که در شهرستان می باشد راکد بوده و ضروری است در راستای رونق تولید موانع موجود برطرف و واحد مجددا راه اندازی گردد.