به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی،رئیس سازمان از بازگشت ۱۴ واحد راکد در بخش کشاورزی و دامداری به چرخه تولید در استان خبر داد و اظهارداشت: ۶۴ واحد در استان داشتیم که امسال ۱۴ واحد وارد چرخه تولید شدند.

مهدی جعفری افزود: در هفته جهاد کشاورزی مجتمع دام سبک اسلامیه در قالب شرکت شهرک‌ها که بیست و سومین شهرک در خراسان جنوبی است تعریف شده که اگر این شهرک‌ها با تمام ظرفیت خود اشتغال ایجاد کنند بیکاری در استان نخواهیم داشت. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از احداث پالایشگاه لبنیات و سردخانه در استان خبر داد و افزود: برای جلوگیری از خروج شیر تولیدی در خراسان جنوبی به دیگر استان‌ها، با جدیت به دنبال احداث پالایشگاه لبنیات در استان هستیم. 

جعفری ادامه داد: امسال احداث این پالایشگاه لبنیات و سردخانه را  در اسلامیه در دستورکار داریم که با جدیت دنبال می‌شود. 

وی با اشاره به پروژه‌های هفته جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک گفت: تا پایان آخرین روز از هفته جهادکشاورزی 80 طرح آب و خاک با اعتبار 24 میلیارد و 840 میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد که 10 هزار و 571 نفر از این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی با 8 هزار و 781 هکتار در حوزه آبیاری نوین دومین استان در کشور از نظر سطح در اجرا است. 

وی ادامه داد: با 433 هکتار آبیاری نوین از ابتدای سال تاکنون رتبه نخست از نظر سطح اجرایی و عملکرد کل سامانه‌های نوین آبیاری در کشور از آن خراسان جنوبی شده است.