به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، در مراسم تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی استان که با حضور خانواده بزرگ جهاد کشاورزی در فرهنگسرای بیرجند برگزار شد، از جام و نشان افتخار قهرمانان تولید بخش کشاورزی و سند اصلاح الگوی کشت خراسان جنوبی مبتنی بر شرایط اقلیمی استان رونمایی گردید.

در این مراسم برای اولین بار از جام و نشان افتخار برترین های کشاورزی رونمایی گردید و جام قهرمان به دلیل کسرت قهرمانان تولید کشاورزی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه تعلق گرفت.

همچنین از سند اصلاح الگوی کشت خراسان جنوبی نیز رونمایی گردید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این خصوص گفت: هدف از اجرای الگوی کشت این است که متناسب با شرایط اکولوژیکی و اقلیمی هر منطقه چه محصولی بکاریم تا سازگاری خاص خودش را داشته باشد و از طرفی هم بیشترین بهره‌وری نصیب کشاورز شود.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت بر سه مبنای نیاز، اقلیم و اقتصاد هر منطقه پایه‌ریزی شده است تا برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته باشد، بیان کرد: کشاورزانی که براساس الگوی ترسیم شده فعالیت کنند مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های متعددی خواهند شد.

مهدی جعفری خاطرنشان کرد: این مشوق‌ها و حمایت شامل موارد متعدد و مختلفی از قبیل ارائه تسهیلات، خدمات ارائه نهاده‌ها و بذر استاندارد مورد نیاز است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از حمایت‌های دولت در الگوی کشت، کشت قراردادی محصولات کشاورزی است، افزود: در این طرح یارانه بذر، کود و بیمه مشمول کشاورزان می‌شود و در آخر هم دولت محصول تولیدی کشاورزان را خریداری می‌کند.