به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز (سه شنبه 26 دی) از ده تولیدکننده برتر استان در بخش کشاورزی که بعنوان «نمونه ملی» انتخاب شده اند، تقدیر بعمل آمد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به وجود خشکسالی های مداوم و بالاخص اینکه امسال سال کم بارانی است، اما کشاورزان و بهره برداران عرصه کشاورزی دست از تلاش وکوشش برنداشته و خوش درخشیدند،گفت: لیاقت کشاورزان ما برای تقدیروتشکر بیشتر از اینهاست چرا که با شرایط موجود حائز رتبه برتر شدند که این مهم تنها از عهده مردمان سخت کوش کویری و قانع این استان بر می آید.

هاشم ولی پورمطلق افزود: چند سالی است که بعنوان استان کم باران معرفی می شویم اما با این حال این عزیزان کار بسیار مهمی انجام دادند و با این کمبود آب، ثبت رکوردهای مختلف بنام استان خراسان جنوبی در سطح ملی یکی از افتخاراتی است که نشان از بزرگی، عظمت وتلاش این عزیزان دارد.

وی بیان کرد: باید از زحمات همکارانم در مدیریت هماهنگی ترویج تشکر کنم که انصافاً در جهت حمایت و ترویج کشاورزی، گامهای موثری برداشتند و امروز نتیجه زحمات خود را می بینند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پس از هر حکمتی، رحمتی نهفته است، عنوان کرد: باور اینکه چون بارندگی کم شده، دیگر نمی توان آبیاری برای محصولات انجام داد را می بایست از اذهان دور کنیم چرا که با بهره گیری از شیوه های جدید آبیاری و در کل شیوه های جدید که برای کشاورزی شکل گرفته است، می توان بهره برداری مناسبی از منابع آبی موجود داشت.

ولی پورمطلق در بخش دیگری از صحبتهای خود، نمونه های ملی استان را منبع امید خطاب کرد و افزود: من از نمونه های ملی خواهش دارم که شما پیام رسان و مروج سازمان جهاد کشاورزی باشید که امید را در دل کشاورزان زنده نگه دارید چرا که شرایط موجود را مانع پیشرفت خود ندانستید و برای پیشرفت کار خود، اقدام عمل مناسب را انجام دادید.

وی خاطرنشان کرد: از آبی که در گذشته بصورت بی رویه از چاه آب برداشت می شده است، اکنون با نصب کنتورهای هوشمند و فهام  جلوگیری شده و استفاده بهینه از چاه های کشاورزی صورت می گیرد. نصب این کنتورها بجز شهرستان طبس در سایر شهرستان های استان، حدود 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

هاشم ولی پور مطلق با اشاره به اینکه مشارکت مردم برای سرعت بخشیدن در بهبود و پیشرفت زیر ساخت های بخش کشاورزی بسیار مهم است، گفت: کسری آب های زیرزمینی 185 میلیون متر مکعب در سال گذشته بوده اما امسال با تلاش بخش کشاورزی 50 میلیون متر مکعب آن باصرفه جویی در سیستم های نوین آبیاری، بازسازی و مرمت قنوات، تجهیز و نوسازی اراضی نوسازی و انتقال آب با لوله و کانال جبران شده که نشان از پیگیری های مجدانه همکاران و همچنین ارتباط دوسویه متولیان بخش کشاورزی و بهره برداران این عرصه می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان ضمن تشکر مجدد از نمونه های استان که در سطح ملی خوش درخشیدند، افزود:  باز هم از شما برترین ها می خواهم که به عنوان مروجین بخش کشاورزی، مشوق کشاورزان وبهره برداران این بخش در خصوص مشارکت آنها باشید، تا با کمک یکدیگر بتوانیم چرخه تولید، اقتصاد واشتغال این حوزه را همچنان فعال و پویا نگه داریم.