به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز چهارشنبه جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی با حضور اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، معاون فنی دیوان محاسبات، مدیر هیئت سوم حسابرسی دیوان و سایر اعضای این کارگروه برگزار شد.

با توجه به ابلاغ قریب‌الوقوع اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ جلسه برای تبیین و تشریح فرآیند بررسی معرفی و نظارت بر تسهیلات پرداختی از محل اعتبارات فوق با حضور اعضای کارگروه و مدیران شهرستان ها برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.