تمام اقدامات جهاد کشاورزی در حوزه انتقال آب، آبیاری تحت فشار و تسهیلات در راستای اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است.

به گزارشروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدعلی محمدی در همایش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی گفت: با مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی فعالیت‌های حوزه کشاورزی نیز پررنگ‌تر شد چرا که ارتباط مؤثری با یکدیگر دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اظهار کرد: تمام اقدامات جهاد کشاورزی در حوزه انتقال آب، آبیاری تحت فشار و تسهیلات در راستای اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است.

محمدی بیان کرد: هر چند در خراسان‌جنوبی شرایط اقیلمی خاص و ویژه‌ای داریم ولی مزیت‌هایی چون محصولات استراتژیک زرشک و زعفران نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش شدید بارندگی در خراسان‌جنوبی در بخش کشاورزی باید نهایت استفاده را از میزان آب موجود ببریم و در جهت ساماندهی روش‌های نوین آبیاری چون آبیاری تحت فشار و کم فشار نیز تلاش بیشتری داشته باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند یادآور شد: زمانی در جهت اجرای آبیاری تحت فشار با مشکلات اعتباری رو به روبودیم ولی در حال حاضر اینگونه نیست