به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری از اختصاص اعتبارات ویژه در حوزه  آب وخاک استان در دیدار با معاون آب و خاک وزرات جهادکشاورزی خبر داد و گفت: در ادامه پیگیری مصوبات جلسه با مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی، دیداری با معاون آب و خاک وزارت در خصوص پیگیری مسائل مهم این حوزه صورت گرفت که با توجه به اصرار بر مواضع استان، مصوبات ارزشمندی نصیب خراسان جنوبی گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: یکی از مهمترین مصوبات، اختصاص یک بیستم اعتبارات تخصیصی کشور به حوزه سیستم‌های نوین آبیاری استان معادل ۷۵ میلیارد تومان که قبل بر این محور گفتگو بر تخصیص ۱۰ میلیارد تومان بود.

 

وی با بیان اینکه مقرر شد در حوزه قنوات مبلغ ۱۱ میلیارد تومان اخصاص داده شود، اظهار داشت: تخصیص اعتبار مطالعه ۵۰۰ هکتار آبیاری زیر سطحی جهت اجرا از دیگر مصوبات موفق این دیدار بود که این شیوه اجرایی در حوزه آب و خاک بسیار ارزشمند خواهد بود.

جعفری گفت: در این دیدار مصوب گردید برای تکمیل مخزن بزرگ آب قنوات بلده فردوس کمک اعتباری ویژه اختصاص داده شود که امیدواریم تا پایان سال شاهد پیشرفت های مناسبی در این حوزه باشیم.