به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از دکتر جعفری رئیس سازمان، اکبر محمدی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و همچنین همکاران این مدیریت در راستای طرح بازسازی و نوسازی قنوات استان تقدیر کرد.

در متن این تقدیرنامه آمده است؛

جناب آقای دکتر جعفری

قنات قصه زلال کویر است؛ یک قصه دلنشین خواندنی که فرهنگ عامیانه و سنت‌های زندگی آرام و بی‌تحرک کویر را در گذر تاریخی پرفراز و نشیب در دل خود نگه داشته است. در کویری که آسمانش بی‌ابر و زمینش تفتیده است، چگونه باید زیست؟ بدون آب که مایه زندگی است! زمین در کویر از آسمان بخشیده‌تر است و انسان‌ها این مایه زندگی را نه از آسمان و ابرهایش، که در ژرفای زمین می‌جویند. کار ساخت قنات با ندای قلب و تجربه انسان در تعامل با زمین آغاز می‌شود، آنان که آموخته اند چگونه صدای آب را در ژرفای زمین بشنوند تا به سفره‌های آب زیرزمینی برسند.

بدین وسیله از اقدامات مجدانه و وصف ناپذیر شما در «احیا و مرمت قنوات استان» مراتب تقدیر و تشکر خویش را اعلام داشته، امید است در سایه الطاف الهی موفق و سربلند باشید.

رضا سرافرازی

مدیر کل دفتر امور آب