به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان گفت: برداشت عناب از ۵ هزار ۳۴۰ هکتار اراضی خراسان جنوبی آغاز شده و کشاورزان این روزها مشغول برداشت این محصول هستند.

محمدرضا اکبری با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال ۸ هزار و ۴۰۰ تن عناب خشک به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان برداشت شود، افزود : بیشترین سطح زیر کشت این محصول در خوسف با ۲ هزار و ۴۷۵ هکتار و در  بیرجند با هزار و ۱۳۵ هکتار است .

وی با اشاره به اینکه امسال ۱۰ درصد افزایش در میزان سطح و تولید داریم افزود : با توجه به افزایش سطح درختان بارده پیش بینی احتمال بیشتر این محصول بود که به دلیل گرمای زودرس بهاره و باد‌های گرم در فصل رشد و طوفان گرد خاک این میزان به رقم افزایش پیش بینی شده نرسید. 

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از استفاده ۳۰ درصد محصول تولیدی در داخل استان و ارسال مابقی به خارج استان خبر داد و اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۹هزار و ۲۵۰ نفر بهره بره بردار عناب فعالیت می کنند.

اکبری با اشاره به اینکه در خصوص محصول عناب از لحاظ تولید و سطح در کشور رتبه اول را داریم افزود : ۳۰ درصد محصول به صورت تازه خوری و مابقی به  صورت عناب خشک مصرف می‌شود.

 گفتنی است که سال گذشته ۷ هزار و ۵۳۰ تن عناب در استان برداشته شده است و هم اکنون ۵ هزار و ۵۷۶ هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول عناب است.