به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی از  بازدید های دوره ای مدیریت آب و خاک سازمان از طرح های آب و خاک استان خبر داد و گفت: بازدید های دوره ای مدیریت آب و خاک سازمان از طرح های آب و خاک در سطح استان برای بررسی میزان عملکرد و پیشرفت پروژه های انجام شده یا در دست اقدام بصورت متوالی انجام می گردد.

مدیر آب وخاک و امورفنی ومهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: طرح های آب و خاک شهرستان بیرجند پیرو بازدیدهای دوره ای مدیریت آب و خاک از طرح های آب و خاک استان به منظور بررسی کیفی و کمی پروژه های انجام شده یا در دست اقدام، مورد بازدید گرفت.

وی با بیان اینکه در این بازدید قنوات روستاهای پیرنج و نقنج و استخرهای ذخیره آب کشاورزی قنوات بند رود، نوچ، ساقدر و صد گل مورد بازدید قرار گرفت، اظهار داشت: بر رعایت کلیه ضوابط فنی و دستورالعمل های ابلاغی در بحث تهیه مستندات و نیز اجرای پروژه ها به لحاظ کیفی، رعایت مسائل ایمنی و نیز نظارت مستمر برعملیات اجرایی آنها تاکید گردید.

گفتنی است در این بازدید ناظرعالی قنوات و ناظر عالی استخرهای استان، کارشناس معاونت برنامه ریزی و اقتصادی سازمان و مسئول آب و خاک به همراه کارشناس قنوات شهرستان از برخی طرحهای احیاء و مرمت قنوات و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی سال1401شهرستان بیرجند بازید بعمل آوردند.