به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرآب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان گفت: بیشترین اعتبارات استانی بخش کشاورزی برای حوزه آب و خاک مصوب شد

اکبرمحمدی با اشاره به ضرورت تقویت حوزه آب و خاک با هدف رسیدن به کشاورزی پایدار و مطمئن، اظهار داشت: با پیگیری های متعدد بیش از 86 درصد اعتبارات استانی سازمان جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک می  باشد، به گونه ای که  تاکنون از سر جمع اعتبارات مصوب استانی سال 1402  سازمان جهاد کشاورزی ،  حدود 550 میلیارد   ریال تاکنون به بخش آب و خاک اختصاص دارد که در قالب طرح های احیاء و مرمت قنوات، احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی، انتقال آب با لوله، احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی، مجتمع های دامپروری، یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و احداث جاده بین مزارع هزینه می گردد.

وی افزود: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی با داشتن 7540 رشته قنات ثبت شده، اولین استان قنات خیز کشور می باشد بازسازی و مرمت قنوات از دغدغه ها و اولویت های این سازمان به شمار می رود.