به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی از برگزاری دهمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک استان خراسان جنوبی در محیط GIS خبر داد و گفت: این جلسه هر هفته به منظور ثبت کلیه طرح های اجرایی آب و خاک  استان در محیط GIS در محل دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان برگزار می گردد.

مدیر آب وخاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بابیان اینکه در این جلسه مصوبات جلسه قبلی قرائت می شود و در ادامه کارشناس GIS گزارش اقدامات صورت گرفته را بیان می نماید، افزود: پیگیری جدی و همت جهادی در روند افزایش پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک استان در دستور کار این جلسات می باشد که همکاران با روحیه جهادی کلیه امور را به نحو مطلوب انجام میدهند.

گفتنی است این جلسه با حضور مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان، رئیس اداره مهندسی زراعی، مسئول سامانه های نوین آبیاری، مسئول GIS در محل دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی برگزار گردید.