به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب وخاک و امورفنی ومهندسی سازمان در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دولت گفت: به مناسب هفته دولت تعداد 171 طرح شاخص آب و خاک در ۱۱ شهرستان استان با اعتبار 46 میلیارد و 752 میلیون تومان به بهره برداری رسیده و افتتاح خواهد گردید.

اکبر محمدی افزود: 6 هزار و 401 خانوار ازاین طرح هابهره مند می شوند. وی افزود: این طرح ها شامل 38 باب استخر ذخیره آب کشاورزی، احیا و مرمت 66 رشته قنات، 34طرح آبیاری نوین، 33 طرح انتقال آب می باشد.