به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه بیش از 5 هزار و 439 تن کود اوره از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد احمدنژاد در گزارش به مردم افزود: بیش از 5 هزار و 439 تن کود اوره در بین شهرستان‌های بشرویه، بیرجند، خوسف، درمیان، زیرکوه، سرایان، سربیشه، طبس، فردوس، قاین و نهبندان توزیع شد.

وی تصریح کرد: از این میزان بیشترین توزیع کود با مقدار هزار و 425 تن کود در شهرستان بشرویه و 968 تن کود در شهرستان قاین بوده است.

به گفته احمدنژاد کودهای کشاورزی مورد نیاز به انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ارسال شده و بر اساس سامانه نهاده و مطابق سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی استان بین کشاورزان و بهره‌برداران متقاضی، توزیع می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: انواع کودهای شیمیایی به اندازه کافی در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان موجود است و هیچ گونه مشکلی در خصوص تأمین و توزیع انواع کود در سطح استان وجود ندارد.