به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه با بیان اینکه مرحله اول شهرک تخصصی زرشک همزمان با آغاز فصل برداشت این محصول در سربیشه به بهره برداری می رسد، گفت : عملیات ساخت مرحله اول شهرک  تخصصی زرشک از جمله سوله انبار و کارگاه فرآوری تولید با زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در مراحل پایانی است .

محمدرضا زرگری با اشاره به اینکه در مرحله اول بهره برداری از شهرک تخصصی زرشک میزان تقریبی ۵۰۰ تن زرشک از کشاورزان به طور توافقی خریداری می‌شود، تشریح کرد: با بهره برداری کامل شهرک تخصصی زرشک ۵ هزار تن زرشک فرآوری می شود . 

وی با بیان اینکه برای مرحله اول تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری شخصی هزینه شده است، اظهار داشت: مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان نیز درخواست تسهیلات بانکی برای تهران ارسال شده است. 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه افزود: در آینده نزدیک عملیات ساخت مرحله های  دیگر طرح از جمله احداث ۷ سوله هر کدام با زیربنای ۲ هزار مترمربع  آغاز می‌شود.

زرشک به عنوان محصول راهبردی در  سربیشه از اهمیت ویژه‌ای در سبد اقتصادی کشاورزان برخوردار است.