به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور زراعت سازمان سطح قابل برداشت پنبه در استان را 6652 هکتار اعلام کرد و گفت: عملیات برداشت از تاریخ 15 مهرماه آغاز گردیده وتا 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت .

محمد رزقی با بیان اینکه پیش بینی می شود از این سطح 17250 تن وش پنبه برداشت شود، افزود: عملیات برداشت بصورت دستی و با 10 دستگاه کمباین در حال انجام می باشد.

وی تعداد بهره بردار کشت پنبه استان را 4693 نفر برشمرد و اظهار داشت: تا کنون 600 هکتار معادل 10 درصد از سطح زیر کشت برداشت شده ..

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با عنایت به برنامه ابلاغی الگوی کشت و در راستای اجرای این قانون و همچنین تعادل بخشی به سفره های آب زیر زمینی، سطح زیر کشت سال جاری نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است.

رزقی افزود: با توجه به اجرای برنامه بهره وری دراستان ومقابله با خشکسالی طرح کشاورزی حفاظتی در سطح 5278 هکتار از اراضی زیر کشت پنبه استان انجام گردیده که از این میزان 2051 هکتار کشت مستقیم و3227 هکتار کم خاکورزی وحفظ بقایای گیاهی است .

وی ادامه داد: این استان درحال حاضر سه کارخانه پنبه پاک کنی فعال در استان که شهرستان سرایان یک واحد و شهرستان بشرویه دو واحد فعال دارد و خرید توافقی محصول پنبه را با زارعین انجام می دهند .

وی بیان کرد: محصول برداشت شده 30 درصد جذب کارخانه های استان ومابقی به استانهای خراسان رضوی وقم جهت فرآوری ارسال می شود .

رزقی گفت: خرید پنبه در حال حاضر با در نظر گرفتن کیفیت بصورت توافقی بین 39 تا 40 هزار تومان صورت می گیرید .

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: به منظور افزایش قیمت وسود کشاورزان عزیز توصیه می شود زارعین تلاش نمایند برداشت با کیفیت صورت گیرد تا زمینه سود جویی دلالان به دلیل عدم کیفیت فراهم نشود.