به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امورباغبانی سازمان سطح زیرکشت زیتون را 510 هکتار اعلام کرد و گفت: از این سطح، میزان 413 هکتار بارور می باشد که 120تن محصول برداشت خواهد شد.

منوچهر شایسته اظهار داشت: زیتون دارای ارقام دو منظوره روغنی و کنسروی از جمله رقم زرد، آربیکن وکرونایکی می باشد.

وی تعداد بهره‌برداران محصول را 285 نفر برشمرد و افزود: بیشتر باغات زیتون در شهرستان‌های نهبندان، طبس و سربیشه کاشت می گردد.

مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرستان نهبندان با 204 هکتار سطح کشت و تولید 241 تن در رتبه اول زیتون استان می باشد، گفت: شهرستان طبس با 168 هکتار سطح کشت و تولید 80 تن و شهرستان سربیشه با 81 هکتار سطح کشت و تولید 43 تن در رتبه های دوم و سوم تولید زیتون استان قرار دارند.

شایسته تاریخ برداشت زیتون را از 20 مهرماه تا پایان آبان ماه اعلام کرد و افزود: در این راستا تعداد 4 کلکسیون سازگاری ارقام زیتون با تنوع 30 رقم در استان موجود می باشد.