به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان از اتمام اجرای چهار ایستگاه الگویی مدیریت تلفیقی آفات در استان خبر داد وگفت: برنامه ایستگاه ها توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ و در استان عملیات اجرایی با نظارت مستقیم مدیریت حفظ نباتات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای محل ایستگاه انجام پذیرفت.

وحید ضیائیان احمدی افزود: در سال جاری ایستگاههای الگویی مدیریت تلفیقی کرم خراط، سوسک کرگدنی و سوسک شاخک بلندخرما، کرم گلوگاه انار و زنگ جارویی زرشک در قالب 4 ایستگاه به ترتیب در شهرستانهای سرایان، طبس، فردوس و درمیان توسط شبکه مراقبت و پیش آگاهی بخش خصوصی با نظارت بخش دولتی اجرا شد.

وی اظهار داشت: گزارشات نهایی از عملیات انجام شده پس از بررسی اولیه در ستاد، جهت بررسی های فنی تخصصی و اعلام نتایج قابل اجرا و تعمیم به سایر مناطق استان به دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور ارسال گردید.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: با توجه به اینکه پیش آگاهی بستر اصلی مدیریت تلفیقی آفات می باشد، در ایستگاههای الگویی با اجرای صحیح این روش بدنبال افزایش کارایی روشهای کنترل آفات، کاهش دفعات اعمال روشهای مبارزه و متعاقبا کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، همچنین کاهش دفعات سمپاشی و حرکت در مسیر تامین امنیت و سلامت غذایی جامعه که از اهداف مهم پیش آگاهی می باشد، هستیم.

ضیائیان احمدی گفت: کارشناسان شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در سطح استان با استفاده از دستگاههای دیتالاگردر شرایط باغ و مزرعه و دریافت داده های دما و رطوبت و تحلیل وضعیت آفات کلیدی و مهم بر اساس دستورالعملهای پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور برنامه ریزی لازم جهت اجرای مدیریت تلفیقی آفات را انجام می دهند.