به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور سرمایه گذاری سازمان گفت: در راستای تامین نقدینگی بخش کشاورزی استان، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شد.

علی رحیمی افزود:  تسهیلات سرمایه در گردش با نگاه ویژه به توانمندسازی تشکل های بخش کشاورزی در جهت تامین نهاده های تولید و خرید حمایتی محصولات کشاورزی اعطا گردیده است.

 مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت:  در راستای تامین نقدینگی بخش کشاورزی استان و با نگاه ویژه به توانمندسازی تشکل های بخش کشاورزی در جهت تامین نهاده های تولید و خرید حمایتی محصولات کشاورزی مبلغ ۴۹۴۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ۱۸ درصد و بازپرداخت یکساله به ۳۵ واحد تولیدی و تشکل بخش کشاورزی استان از محل  قرارداد جهش تولید به عاملیت بانک تجارت پرداخت شد.