به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان گفت: در راستای حمایت از بخش تولید، از ابتدای سال جاری بالغ بر ۶ هزار تن جوی مدت‌دار توزیع گردیده است.

محمد شبانی افزود: این میزان جو بصورت مدت‌دار (سه‌ماهه، چهارماهه) با قیمت ۱۰۳ هزار ریال با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام، تشکل‌های استانی و شهرستانی بین کلیه بهره‌برداران بخش دام استان توزیع شده است.

وی اظهار داشت: از جمله مشکلات دامداران استان موضوع تامین نقدینگی اولیه روند تولید بوده که توزیع و تامین نهاده‌ها به صورت شرایطی (مدت‌دار) یکی از راهکارهای موثر برای ترفیع مشکل مذکور می‌باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: جو مدت‌دار به صورت ۳ یا ۴ ماهه به عاملین توزیع بر اساس نوع وثایق ارائه شده تحویل گردید.