به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان گفت: در سال 1402 تاکنون مبلغ 50 میلیارد تومان جهت توسعه سامانه های نوین ابیاری استان مصوب گردیده است.

اکبر محمدی افزود: در مرحله اول مبلغ 5 میلیارد تومان  به صورت اسناد خزانه اسلامی به استان ابلاغ شده که  قرارداد عاملیت فی مابین سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مرحله انعقاد می باشد.

مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: سطوح اجرا شده ی سامانه های نوین آبیاری استان از ابتدای سال تا کنون 1394 هکتار و در حال اجرا 7872 هکتار می باشد  و استان خراسان جنوبی جزو استان‌های پیشرو به لحاظ سطوح اجرا شده و درحال اجرا می‌باشد.