به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: طی ماه گذشته بیش از سه هزار و 353 تن انواع کود کشاورزی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد بیکس افزود: از این میزان دو هزار و 223 تن کود ازته، 993 تن کود فسفاته،  137 تن کود پتاسه بوده است.

وی بر لزوم اهمیت استفاده از کود‌های شیمیایی با توجه به توصیه کارشناسان تاکید و تصریح کرد: با رعایت اصول بهینه مصرف کودى همزمان با مدیریت مطلوب سایر عوامل موثر در تولید، مى توان بـه سهولت عملکرد محصولات کشاورزى را به مقدار قابل توجهى افزایش داد.