به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، ناصر ناصری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به همراه حمید جهانشاهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور دفتر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، لوح یادبود و تندیس کسب عنوان رتبه برتر عملکرد در گروه تولیدی و خدماتی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۲ را به مهدی جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اهداء نمودند.

شايان ذکر است سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در گروه تولیدی و خدماتی عنوان رتبه برتر عملکرد در این گروه را در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داد.