به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز پنجشنبه (9 آذر) چهارمین جلسه هماهنگی روز جهانی خاک با حضور قائم مقام رئیس سازمان، مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی و کارشناسان مرتبط و همچنین ارتباط تصویری شهرستان ها و مراکز خدمات کشاورزی برگزار گردید.

اکبر محمدی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان گزارشی از روند اجرایی برنامه ها در ستاد سازمان و شهرستان ها را بیان کرد و بر اطلاع رسانی مناسب به جامعه هدف به ویژه نسل جوان و دانش آموزتاکید کرد.

حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تشریح نوع اطلاع رسانی در شهرستان ها و مراکز کشاورزی، اظهار داشت: اهمیت خاک بر هیچکس پوشیده نیست و همکاران عزیز می بایست با استفاده از امکانات موجود از قبیل پوستر، بنر، پلتفرم های مختلف، استفاده از رسانه های محلی و استانی، تولید کیپ و تیزر برای اطلاع رسانی درخصوص اهمیت حفاظت خاک و روز جهانی خاک استفاده نمایند.

محسن ارژنگی قائم مقام رئیس و مدیر حوزه ریاست سازمان نیز از مدیران شهرستان ها و روسای مراکز برای همت بیشتر در اجرای برنامه های تدوین شده تاکید کرد و گفت: موضوع مهم حفاظت از خاک باید بصورت یک گزینه آموزشی نهادینه شود و مدیران باید از پتانسیل مدارس و تریبون های نماز جمعه و جماعات به نحو شایسته استفاده نمایند.

گفتنی است 14 آذر ماه برابر با 5 دسامبر روز جهانی خاک نامگذاری گردیده است.