به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرصنایع تبدیلی سازمان گفت: برای بهره برداری از این واحد‌ها ۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

محمدعلی حسینی افزود: این واحد‌های صنایع تبدیلی ۳۰ هزار و ۵۱۸ تن ظرفیت تولید دارند و در هشت ماه گذشته ۳۷ هزار تن مواد اولیه کشاورزی در این واحد‌ها جذب شده است.

مدیرصنایع تبدیلی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: این مواد اولیه در سردخانه ها، واحد‌های بسته بندی و تولید حبه عناب، بسته بندی پسته و زعفران جذب شده است.