به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی، مدیر باغبانی سازمان گفت: از ابتدای سال تولیدکنندگان گل رز خراسان جنوبی ۳۷ میلیارد و پانصد میلیون تومان فروش داشتند.

منوچهر شایسته اظهار داشت: از ابتدای سال از سطح زیر کاشت ۱۵ هکتار گلخانه رز استان یک و نیم میلیون شاخه گل رز چیده شد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی افزود: در خراسان جنوبی ۱۲ گلخانه گل رز فعال است که برای دوازده نفر اشتغالزایی کرده ست.

وی با بیان اینکه نوع گلخانه‌های رز استان هیدروپونیک و ارقام موجود پرورش یافته هلندی، زرد، سفید و قرمز است، گفت: رز فروشان استان هرشاخه رز را ۲۵ هزار تومان در بازار گل تهران و مشهد به فروش رسانند.