به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد موضوع سوخت تراکتورها مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به حمایت جدی از روند تولید محصولات کشاورزی استان گفت: ما به دنبال آن هستیم تا بر اساس شرایط موجود بیشترین حمایت را در راستای عملکرد حداکثری به انجام برسانیم.

مهدی جعفری با بیان اینکه تعداد ۶۳۰۱ دستگاه تراکتور در سطح استان موجود می باشد،  اظهار داشت: برای تمام تراکتورهایی که تا الان سوخت دریافت می‌کردند، به ازای هر اسب بخار ۳ لیتر شارژ تعلق می گیرد.

وی به شارژ 3 لیتری به ازای هر اسب بخار در هر ماه از فصل زمستان خبر داد و افزود: اگر اسب بخار یک تراکتور بالاتر باشد به همان میزان سوخت بیشتری به آن دستگاه تعلق خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال اگر تراکتوری ۷۵ اسب بخارمصرف سوخت دارد یعنی در هر ماه میزان ۲۲۵ لیتر سهمیه دارد و این میزان به ازای سه ماه فصل زمستان ۶۷۵ لیتر تعلق می گیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به سوخت مازاد بعضی از تراکتورها، عنوان کرد: با نصب دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) هر میزان که مصرف کرده باشند، سوخت به آنها تعلق می گیرد.

جعفری با بیان اینکه چه کسانی که پول نصب دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) واریز کردند و چه کسانی که پول واریز نکردند، سه لیتر به ازای هر اسب بخار شارژ سوخت انجام خواهد شد، اظهار داشت: پس از نصب دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) به هر میزان که تراکتورها مصرف داشته باشند، به همان اندازه سوخت به آنها تعلق خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه هر تراکتور میزان تعلقی ماهانه را دریافت خواهد کرد،گفت: پس از نصب دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس)  اگر تراکتور در ماه کمتر از ۳ لیتر به ازای هر اسب بخار مصرف کرد، سهمیه آنها همچنان باقی خواهد ماند و همان میزان  ۳ لیتر به ازای هر اسب بخار به تراکتور تعلق خواهد گرفت.

تشریح کرد: به عنوان مثال اگر تراکتوری کمتر از ۲۲۵ لیتر یا کمتر از ۳ لیتر به ازای هر اسب بخار مصرف داشت، سقف میزان مصرف آن تراکتور یعنی همان ۲۲۵ تعلق میگیرد و هیچ میزانی کم نخواهد شد و همچنین اگر بیشتر مصرف کرد نیز به همان میزان افزوده شده، به آن دستگاه تراکتور تعلق خواهد گرفت.