به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، جلسه تبیین اهداف و رویکرد سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران (سامکا) و آموزش نحوه کار با سامانه با حضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، رئیس اداره آمار و فناوری سازمان و کارشناسان مرتبط در مدیریت های جهادکشاورزی در شهرستان­ها برگزار گرديد. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه به تشریح مزایای سامانه سامکا پرداخت و گفت: صرفه جویی در تردد و جابه­جایی­ها، تسریع در ارائه خدمات، کاهش هزینه­ها، حذف اسناد کاغذی، افزایش قدرت نظارت، تبادل سریع­تر اطلاعات بین دستگاه‌ها، افزایش شفافیت، یکپارچه سازی، ایجاد عدالت در بهرمندی از منابع و امکانات و افزایش رضایت عموم و در دسترس بودن آمار دقیق از سطوح اراضی کشاورزی(سطح سبز) از مزایای این طرح(سامکا) و مدیریت بر منابع پایه‌ای است که شناخت دقیق اطلاعات مکانی را ممکن می‌سازد.

محمدحسین اکبری افزود: همچنین اجرای این طرح، برای حفظ بستر تولید زمین­های کشاورزی، مدیریت بهینه آب و خاک، تثبیت کاربری‌های زمین، حفظ حقوق متقابل مردم و دولت، تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی و توزیع کود و بذر و همچنین سوخت و ... موثر می باشد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این سامانه اطلاعات توصیفی نظیر مشخصات مالک، ابعاد زمین و نوع محصول نیز تهیه و ثبت می‌شود، اظهار داشت: در خصوص جذب اعتبارات لازم برای اجرای دقیق این پروژه مهم پیگیری های لازم صورت میپذیرد.