به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی،دکتر جعفری صبح  امروز پنجشنبه (۲۱ دی‌ماه) در دیدار دکتر شریعتی مدیرکل تعهدادت قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر کشور و همچنین مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور استانهای صندوق گفت: استان خراسان جنوبی از لحاظ اشتغال در رتبه دوم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیمه کشاورزی را عامل توسعه این بخش دانست و اظهار کرد: برای این مهم می بایست فرهنگ سازی مناسبی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه سازمان جهادکشاورزی استان در راستای این فرهنگ سازی اقدامات مناسبی انجام داده است، افزود: 73 هرار خانوار حوزه کشاورزی یعنی حدود 85  درصد مردم به کشاورزی وابسته هستند و از طریق سازمان در برنامه های مختلف صداوسیما و دیگر رسانه ها و شبکه های اجتماعی درخصوص آگاه سازی و اطلاع رسانی اقدامات مناسب صورت گرفته است.

دکتر شریعتی مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه زمینه مناسبی فراهم شده که هم سطح تامین اجتماعی خدمات ارائه می گردد، گفت: از تمامی توان باید استفاده شود تا بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان مهیا گردد، که آینده آن‌ها تضمین شود.