به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان گفت: عملیات هرس و تغذیه درختان زیتون در سطحی حدود 65 هکتار انجام شد.

محمدرضا اکبری اظهار داشت: این عملیات در پی بروز سرمای شدید در زمستان سال 1401 و خسارت شدید به درختان زیتون شهرستان سربیشه و بخصوص درختان زیتون شرکت خوشاب دشت درح انجام شد.

وی افزود: با وجود کمبود اعتبارات تملک دارایی سرمایه­ای استانی حدود 50 درصد عملیات انجام شد.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه عملیات باقی مانده از آذر ماه امسال آغاز گردید،گفت: تغذیه درختان با استفاده از کمپوست تولید شده از بقایای شاخه­های هرس شده و کود حیوانی در دستور کار این معاونت است که در حال انجام می باشد.