به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری امروز چهارشنبه (۲۷ دی) در مراسم جشن تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی سربیشه گفت: کشاورزی زیربنای توسعه در هر کشور است و در امنیت غذایی بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه کشاورزی با هیچ پیشران اقتصادی رقابت ندارد، بلکه مکمل با سایر بخش‌ها است، افزود: کشاورزی و امنیت غذایی ماه عسل فعالیت کشاورزان است و امروزه مورد توجه در کشور و در راس گفتمان در کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش قیمت جهانی غذا در دنیا روز به روز افزایش می‌یابد، گفت: یکی از امیدواری‌هایی که در ایران داریم افزایش عملکرد محصولات کشاورزی است، چرا که در حال افرایش است، اما هنوز فرصت پتانسیل افزایش کشاورزی را  بسیار زیاد داریم.

وی گفت: امروز قدرت غذا از قدرت اسلحه بیشتر است و در حکمرانی کشاورزی به دنبال  توانمندسازی تولیدکنندگان و کشاورزان هستیم که سربازان امنیت غذایی هستند و همه باید کمک کنند تا این رقم بخورد.

ویبا بیان اینکه بخش کشاورزی مولد است و رقابت ندارد، تاکید کرد: باید حول محور کشاورزی اتفاق کنیم تا خودکفایی را به بار آوریم. 

جعفری به محرک بودن بخش کشاورزی برای همه بخش‌ها اشاره کرد و افزود: کشاورزی برای هر جامعه‌ای چه در حال گذار و چه در حال توسعه و پیشرفت باشد، مسبب پیشرفت و توسعه اقتصادی آن جامعه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه کشاورزی مؤلفه‌های زیادی را با خود به همراه دارد اظهار داشت: هیچ بخشی به جز کشاورزی نمی‌تواند ارزش افزوده را بالا ببرد.