به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری گفت: به منظور ساماندهی واحدهای سایر ماکیان در استان، تشکل‌های مرتبط به زودی راه‌اندازی خواهد گردید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: با توجه به روند رو به رشد توسعه سایر ماکیان در استان می‌بایست نسبت به ساماندهی این امر اقدام جدی به عمل آید.

وی اظهار داشت: اقلیم خراسان جنوبی شرایط مناسبی را برای توسعه برخی شاخص‌ها از جمله شترمرغ ایجاد نموده است.

وی با اشاره به تکمیل چرخه سایر ماکیان از جمله راه‌اندازی کشتارگاه صنعتی گفت: در حال حاضر ۳۹ واحد شترمرغ پرواری ۵ واحد پرورش شترمرغ مولد و ۱۰ واحد پرورش شترمرغ توأم مجموع 208900  قطعه به صورت صنعتی در استان فعالیت دارند.

مهدی جعفری با اشاره به لزوم ساماندهی واحدهای غیر صنعتی پرورش سایر ماکیان از جمله شترمرغ گفت: حدود ۲۷۴۴۶ قطعه شترمرغ غیر صنعتی در این استان پرورش داده می‌شود که این امر لزوم ساماندهی این واحدها را در قالب تشکل‌های مستقل بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ظرفیت تولید گوشت شترمرغ را در استان بالغ بر ۱۰۰۰ تن عنوان کرد و افزود: با مشارکت جمعی واحدهای تولیدی، تصمیم دولت در امر راه‌اندازی تشکل مستقل عملیاتی خواهد شد.