مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پیشنهاد راه اندازی شهرک صنعتی صنایع تبدیلی به وزارت جهاد ارائه شده است تا با اختصاص زمین، فراوری محصولات کشاورزی توسط مردم در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، علیرضا حسینی با بیان اینکه صنایع تبدلی تکمیل کننده زنجیره تولید است، اظهار کرد: محصولات کشاورزی تولید شده در سطح استان برای عرضه به بازار باید بسته بندی و فراوری شود تا با ارزش افزوده واقعی به دست مصرف کننده برسد.

وی به عنوان مثال به محصول عناب اشاره کرد که در سایه فراوری در کارخانجات بیرجند، قاین و خوسف به حبه تبدیل و به نرخ واقعی خود نزدیک شده است، ادامه داد: همچنین محصول زرشک در گذشته به صورت خشک به بازار عرضه می شد اما در سال های اخیر با فراوری به صوت آب زرشک یا مربا به مصرف کننده عرضه می شود.

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: گسترش فرهنگ تازه خوری زرشک در دستور کار قرار دارد به طوریکه زرشک تازه امسال با کمک دستگاه های دان کن زرشک انجام وپس از انجماد، به شهرهای مختلف ارسال شده است.

وی با بیان اینکه خاصیت دارویی زرشک در مصرف آن به صورت تازه است، افزود: بدون شک ارزش افزوده ارائه محصول زرشک به صورت تازه در بازار به جیب زرشک کاران می رود واز سوی دیگر دغدغه کشاورزان در بحث خشک کردن این محصول و دفع آفات را کاهش می دهد.

حسینی به فعالیت 35 بارگاه زرشک در روستای گازار شهرستان قاینات اشاره کرد  و گفت: پیشنهاد راه اندازی شهرک صنعتی صنایع تبدیلی به وزارت جهاد ارائه شده است تا با اختصاص زمین، فراوری محصولات کشاورزی توسط مردم در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح زمین به صورت رایگان به مردم ارائه می شود و مردم در زمینه صنایع تبدیلی (باغی، زراعی، دامی و ...) اقدام می کنند.