به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دکتر مهدی جعفری در جلسه هماهنگی خرید مرغ مازاد مرغداران استان اظهار کرد: باید دست به دست هم بدهیم ظرفیت های واقعی استان را در بخش مرغ استان احیا کنیم.

وی بر همکاری اداره کل دامپزشکی با کشتارگاه‌ها در خصوص کشتار با حداکثر ظرفیت تاکید کرد و گفت: از ظرفیت خالی کشتارگاه خاور پیشه و گل پر طبس حداکثر استفاده انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: کشتارگاه‌ها به ‌تناسب میزان مرغ آماده کشتار در هر شهرستان نسبت به خرید و کشتار مرغ اقدام کنند.

دکتر جعفری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرجع تعیین قیمت مرغ گرم در استان‌ها کمیسیون تنظیم بازار می‌باشد و سازمان جهاد کشاورزی نیز عضوی از این کمیسیون است درخواست مطالبه مرغداران و بررسی قیمت مرغ گرم جهت طرح در آن جلسه ارسال و پیگیری خواهد شد.