به گزاش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمدرضا اکبری با اشاره به فعالیت های شاخص مدیریت زراعت استان درخصوص مقابله با شوری و کم آبی در سال جاری اظهار کرد: تهیه و تولید و توزیع 2 هزار و 256 تن بذور اصلاح شده مقاوم به شوری و خشکی (گندم، جو، پنبه، محصولات علوفه ای و ... ) و تغییر در آرایش و شیوه کشت 22 هزار و 530 هکتار با هدف افزایش بهره وری در مصرف آب و کاهش تنش های محیطی از جمله این اقدامات است.

وی افزود: همچنین توسعه و کشت و جایگزین کشت نباتات علوفه ای مقاوم به شوری و تنش های محیطی با پتانسیل و عملکرد بالا در6 هزار و 735 هکتار، توسعه کشاورزی حفاظتی با پروژه های کم خاکوری ورزی خاکورزی و کشت مستقیم در 37 هزار و 619 هکتار از دیگر اقدامات است.

به گفته معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه در بحث خاکورزی حفاظتی موفق به تولید 6 تن پنبه در هکتار شده است.

اکبری ادامه داد: اجرای طرح های پایلوت تغذیه، مقایسه ارقام و تراکم در تمامی محصولات زراعی و توسعه کشت های نشایی و زیر پلاستیک در یک هزار و 850 هکتار از دیگر این اقدامات است.

وی خاطرنشان کرد: کشت های قرارداری در سطح کشور آغاز شده است و این موضوع در استان خراسان جنوبی نیز به صورت ویژه برای دو محصول گندم و جو در دستور کار است.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی توسعه محصولات دانه های روغنی، افزایش ماده آلی خاک وتوجه به بهسازی خاک، اجرای طرح سه ساله خودکفایی پنبه، توسعه و معرفی محصولات کم آب بر و تغییر در آرایش و شیوه کشت با هدف افزایش بهره وری در مصرف آب و کاهش تنش های محیطی نیز در دستور کار قراردارد.

اکبری خاطرنشان کرد: در بحث دانه های روغنی شهرستان سربیشه با تولید گلرنگ در 75 هکتار و شهرستان های بشرویه و طبس در تولید کنجد در یک هزار هکتار پیشرو هستند.