به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری با اشاره به رفع موانع موجود در مجتمع‌های گلخانه‌ای خراسان جنوبی از جمله تأمین آب، برق و گاز، ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال آمار گلخانه‌های موجود به ۲ برابر افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: گلخانه ضرورتی انکارناپذیر برای استان است و در این مسیر هر تعللی موجب عقب‌ماندگی در مسیر توسعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۴.۵ هکتار اراضی مجتمع‌های گلخانه‌ای استان از ابتدای امسال به مردم متقاضی واگذار شده است، افزود: سطح زیرکشت گلخانه‌ای استان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به حدود ۱۰۰ هکتار رسیده که نسبت به قبل حدود ۶۵ درصد رشد داشته است.

وی به وجود هشت مجتمع گلخانه‌ای در استان تا قبل از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: زیرساخت این مجتمع‌ها از زمان‌های گذشته تا حدود ۸۰ درصد پیش رفته بود اما از دولت نهم تا ابتدای دولت سیزدهم اقدامی انجام نشده و بلااستفاده مانده بود.

جعفری با بیان اینکه اقدامات زیربنایی شش مجتمع گلخانه ای اخیرا انجام شده است ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ مجتمع گلخانه‌ای در سطح استان وجود دارد و زیرساخت‌های آن ایجاد شده لذا امسال سال جهش گلخانه‌ها در خراسان جنوبی خواهد بود.

وی با اشاره به رفع موانع موجود در مجتمع‌های گلخانه‌ای استان از جمله تأمین آب، برق و گاز، ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال آمار گلخانه‌های موجود به ۲ برابر افزایش یابد چون زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: طرح شهر گلخانه‌ای خوسف که تلاش‌های زیادی برای ارائه آن انجام شده قرار است شهرستان خوسف را نمونه و الگوی دیگر نقاط استان کند لذا با رفع ایرادات طرح در آینده اجرایی خواهد شد.