به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان سازمان گفت: این مدیریت در راستای تحقق شعار سال برای تشویق مردم به منظور مشارکت به امر تولید فعالیت های مختلفی را برنامه ریزی کرده است.

علیرضا حیدرپور ترویج و آموزش پرورش­دهندگان جهت پرورش ماهی تیلاپیا را یکی از برنامه های مدیریت شیلات و آبزیان سازمان برشمرد و افزود: با عنایت به کاهش سطح آب و بالا رفتن میزان شوری آب چاه­ها، این برنامه در دستور کار سازمان می باشد.

وی اظهار داشت: تهیه و توزیع بچه ماهی گرمابی و سردآبی بصورت نیمه یارانه­ای با مشارکت پرورش دهندگان جهت افزایش سطح تولید یکی دیگر از برنامه های سازمان است.

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی گفت: یکی از برنامه های مهم و تاثیرگذار سازمان، برگزاری گارکاه­های آموزشی و ترویجی طبخ آبزیان در سطح استان و شهرستان ها جهت ­افزایش­ سرانه مصرف آبزیان خواهد بود.

حیدرپور ادامه داد: همچنین برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی در استخر های دو منظوره جهت افزایش سطح آگاهی پرورش دهندگان و استفاده بهینه از آب و افزایش میزان تولید برگزار خواهد شد.