به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری در جلسه ستاد برداشت غلات استان با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین‌های کشاورزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در استان گفت: در این راستا هماهنگی و اقدامات مناسبی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت خرید به موقع و جلوگیری از ضایعات در برداشت غلات در استان افزود: استان خراسان جنوبی دارای شرایط اقلیمی ویژه‌ ای است که در این راستا دولت حمایت های ویژه ای در حوزه‌های کارشناسی و مدیریتی به انجام رسانده است.

وی نسبت به موضوع عزم جدی دولت در پرداخت به موقع طلب کشاورزان گفت: امنیت غذایی یکی از مهم ترین برنامه های دولت به شمار میرود و در این راستا وزارت جهادکشاورزی مأموریت ویژه ای دارد.

وی موضوع تجهیز ناوگان برداشت محصول را از اولویت‌های سازمان جهادکشاورزی در دو سال گذشته برشمرد و ادامه داد: در سال جاری بحث آموزش کشاورزان مهم است.

جعفری گفت: تمامی کمباین ها میبایست به منظور استفاده از سهمیه سوخت کارت معاینه فنی و ضدعفونی را اخذ نموده و در کنار این موضوع GPS نیز بر روی تمام ماشین‌ها نصب گردد.

وی با اشاره به موضوع ریزش در ماشین‌های کمباین گفت: در سال جاری با استفاده از اقدامات بازدارنده و به منظور جلوگیری از ضایعات و دسترنج کشاورزان تیم های کنترل و نظارت به صورت مستمر وظیفه نظارتی خود را به انجام خواهند رساند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی استفاده از حداکثر توان همه اعضای ستاد برداشت استان را ضروری دانست و افزود: در راستای ارتقای بهره‌وری در برداشت محصول می‌بایست همه دست‌اندرکاران با برنامه‌ریزی مناسب اقدام نمایند.