به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دکتر مهدی جعفری با اشاره به آخرین وضعیت زنگ جارویی زرشک در استان در سال گذشته و سال جاری اظهار کرد: خراسان جنوبی با بیش از 24 هزار هکتار باغ زرشک، 95 درصد زرشک توليدي کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، بیماری زنگ جارویی زرشک از سال 1385در روستاهای «خوان» و «نوقند» شهرستان درمیان توسط اعضای شبکه مراقبت و پیش آگاهی از باغات استان گزارش شد و درحال حاضر 1400 هکتار باغ های شهرستان های درمیان، زیرکوه، بیرجند، سربیشه و قاین آلوده به بیماری هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این بیماری در گذشته نیز در استان وجود داشته که متاسفانه در چند سال اخیر بدلایل ثانویه گسترش یافته است، افزود: از جمله این شرایط می توان به پراکنش نامناسب بارندگی ها، تغییرات درجه حرارت، اختلاف دمای معنی دار شب و روز، خشکسالی های پی در پی، عدم رعایت دور آبیاری، ضعف درختان ناشی از فقر خاک های این باغات از لحاظ مواد غذایی و عدم توجه و مبارزه شیمیایی با بیماری توسط تعدادی از کشاورزان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته با پیگیری های فراوان برای اولین بار 6 هزار میلیون ریال در این حوزه تامین و هزینه شد، گفت: در این راستا عملیات مبارزه در سال 1401 شامل 1174 هکتار مبارزه مکانیکی(هرس) و 649 هکتار مبارزه شیمیایی در باغات زرشک استان انجام گرفت که در مجموع رضایت باغداران و کشاورزان مناطق آلوده را به دنبال داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تشکیل ستاد کنترل بیماری زنگ زرشک، شناسایی مناطق آلوده و تهیه نقشه پراکنش بیماری و پهنه بندی و پایش مستمر باغات زرشک در تمام نقاط استان، انجام طرح تحقیقاتی تأثیر سموم مختلف بر کنترل پاتوژن با همکاری مرکز تحقیقات استان،-خرید 11 دستگاه دیتالاگر جهت پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماریهای مهم استان از جمله زنگ زرشک، برگزاری کارگاه های آموزشی – ترویجی و تهیه و توزیع سموم رایگان مناسب با همکار بنیاد علوی جهت کنترل بیماری به منظور تشویق کشاورزان به انجام به موقع مبارزه علی رغم خصوصی بودن این بیماری و عدم اعتبار در این خصوص از جمله اقدامات انجام شده است.

وی ادامه داد: تهیه و تدارک به موقع سموم مورد نیاز در مبارزه علیه زنگ زرشک ، تجهیز- تعمیر و آماده سازی ناوگان سمپاشی در مناطق آلوده استان، تهیه و تدوین طرح اعتباری کنترل زنگ جارویی زرشک و ارسال به وزارت جهاد کشاورزی و استانداری جهت جذب بودجه ازمحل اعتبارات بحران ، استفاده از نیروهای بسیج سازندگی برای انجام هرس و مبارزات شیمیایی در مناطق آلوده  هرس درختان زرشک جهت کاهش آلودگی از محل اعتبارات طرح اصلاح و احیاء باغات در شهرستان های آلوده (مدیریت باغبانی) در سال های گذشته و کنترل بیماری در مناطق آلوده و جلوگیری از گسترش آن به سایر نقاط استان از طرق اعمال قوانین قرنطینه ای در سطح استان و جلوگیری از انتقال پاجوش از مناطق آلوده به سایر مناطق از دیگر این اقدامات بوده است.

دکتر جعفری با تحلیل بیماری و گزارش اقدامات صورت پذیرفته در سال جاری تاکنون گفت: در اواخر سال گذشته ما شاهد افزایش شدید بارندگی در استان بودیم به نحوی که بر اساس آمار دیتا لاگرهای مستقر در مناطق آلوده به زنگ زرشک درصد رطوبت نسبی در بعضی روزها از 80 درصد نیز فراتر رفته بود اگرچه این شرایط دقیقا مطلوب گسترش بیماری میباشد اما خوشبختانه با سردی و کاهش متوسط دما در اسفند ماه باعث گردید که مراحل بیدار شدن درختان زرشک با تاخیر حدود 20روز مواجه شود و این یعنی تاخیر مراحل ظهور بیماری با همین مدت ویا بعبارتی در سال گذشته ما در اواسط اسفند ما شاهد ظهور سورهای بیماری بر روی برگ درختان زرشک بودیم در صورتیکه در سال جاری این مراحل از 10 فروردین در بعضی از مناطق استان آغاز شد.

وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت این بیماری در شهرستان ها پرداخت و گفت: شهرستان «درمیان» که از آلوده ترین  مناطق استان است، دارای سطح آلوده 400 هکتار می باشد با توجه به قرار گرفتن مناطق آلوده در مناطق کوهستانی شهرستان، متوسط دما در این مناطق طی اسفند ماه تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یافت که در حال حاضر سطح بیماری در این شهرستان 50 هکتار گزارش شده است که در سال جاری 210 لیتر سم برای توزیع رایگان به این شهرستان تحویل شده است.

دکتر جعفری درخصوص گزارش طرح های تحقیقاتی در حال اجرا در استان هم گفت: اجرای طرح تحقیقاتی آزمایش کاربرد سموم (5 نوع سم سیستمیک) با همکاری محققین مرکز تحقیقات در شهرستان زیرکوه (زهان) و درمیان (روستای کلاته ملا)، سمپاشی سموم در فروردین ماه در بخش زهان و در روستای کلاته ملا شهرستان درمیان، اجرای طرح تحقیقاتی « سمپاشی درختان زرشک با استفاده از قارچ کش اکسی کلرور مس به همراه ترکیبات اسیدآمینه در شهرستان بیرجند(مرکز شاخنات)» و شهرستان زیرکوه (زهان) و شهرستان درمیان از جمله این طرح ها است که نتایج حاصل از سمپاشی بعد از ارزیابی های اولیه اعلام خواهد شد.