به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر زراعت سازمان گفت: کشت محصولات زراعی بهاره در  خراسان جنوبی در سطح ۳۳ هزار و  ۲۹۰ هکتار انجام می شود. 

محمد رزقی افزود:  پیش بینی می شود امسال  بیش از ۷۷۸ هزار و ۶۳۸ تن محصول تولید شود.

وی اظهار داشت: کشت این محصولات از اسفند در شهرستان‌های با اقلیم گرم شروع شده  و تا مرداد در سایر شهرستان‌ها با اقلیم معتدل و سرد ادامه دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  افزود: محصولات صنعتی چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغنی، محصولات علوفه‌ای ذرت، سورگوم علوفه‌ای ودانه‌ای، چغندرعلوفه ای، ارزن باتوجه به نیاز شدید واحد‌های دامداری ودامپروری سنتی وصنعتی استان وکشت محصولات سبزی متنوع برگی از جمله محصولات بهاره است. 

رزقی افزود: برای حمایت از زراعین و تولیدکنندگان و افزایش عملکرد در واحد سطح برنامه ریزی لازم برای تامین کود‌های شیمیایی یارانه دار مورد نیاز، تامین وتدارک بذور اصلاح شده، تامین اعتبارات لازم برای  اجرای مزارع الگویی، معرفی ارقام پربازده، عملیات به زراعی وبه نژادی، تامین یارانه بخشی از برنامه‌های الگویی وآزمایشی وتحقیقی وترویجی وتوسعه روش‌های نوین آبیاری واجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی، ارتقای سطح دانش بهره برداران از طریق انجام فعالیت‌های آموزشی و ترویجی اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین برنامه ریزی توسعه وکشت محصولات جدید کم آب بروسازگار با شرایط شوری ومحدودیت‌های موجود از قبیل کینوا، روناس وارقام معرفی شده جدید سایر محصولات از جمله اقدامات سازمان جهادکشاورزی استان در برنامه کشت محصولات بهاره استان در راستای تحقق شعار سال است.