به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز شنبه( 26 اسفند 96) آخرین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه برگزار شد.

در این جلسه که در خصوص عملکرد کلیه روابط عمومی های عضو این شورا در سال 96بحث و تبادل نظر گردید، حامد عارفی نیا از طرف اعضا به عنوان رییس این شورا و هچنین سرکار خانم رخشانی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان دبیر اجرایی انتخاب گردیدند که در سال جدید جلسات بصورت ماهیانه برگزار گردد.

حامد عارفی نیا از این شورا بعنوان هسته راهبردی روابط عمومی های سازمان و ادارات تابعه نام برد و گفت: برنامه های زیادی در سال جدید داریم که با هماهنگی و همدلی این برنامه ها محقق خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه از تشکیل گروه تلویزیرونی جهاد خبر داد و بیان کرد: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، راه اندازی رادیو اینترنتی جهادکشاورزی است.

شورای هماهنگی روابط عمومی متشکل از روابط عمومی های ادارات کل دامپزشکی، منابع طبیعی، عشایری، تعاون روستایی، بانک کشاورزی، مرکز آموزش و تحقیقات، نظام مهندسی کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی، صندوق بیمه کشاورزی و شرکت غله می باشد.

لازم به ذکر است که نخستین جلسه این شورا در سال 97 در محل سالن بانک کشاورزی خراسان جنوبی به میزبانی روابط عمومی  این بانک  برگزار خواهد گردید.