به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق در دیدار نوروزی با همکاران مدیریت  شیلات و آبزیان سازمان، از آغاز ثبت نام و تحویل بچه ماهی گرمابی خبرداد و گفت: متقاضیان باید برای ثبت نام به مدیریت  شیلات در شهرستان ها مراجعه کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: بچه ماهی گرمابی تنها به افراد دارای مجوز و افرادی که سال گذشته بچه ماهی یارانه ای دریافت نکردند تحویل می شود.

وی با بیان اینکه بچه ماهی گرمابی از استخرهای تکثیر ماهی شمال کشور تامین می شود، بیان کرد: پیش بینی شده امسال بیش از 450 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی برای بهره برداران خریداری شود.

ولی پورمطلق گفت: توزیع بچه ماهی از 20 فروردین آغاز و تا 15 اردیبهشت ادامه خواهد