به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق گفت: در سال گذشته تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی  به 400 طرح کشاورزی  پرداخت گردید.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: در سال گذشته بالغ بر دو هزار و ۲۵۰ طرح برای دریافت این تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده است.

وی، تسیهلات مورد نیاز این طرح ها را بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون از این تعداد ۴۰۰ طرح به میزان ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات خود را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین به اختصاص تسهیلات خسارت سرمازدگی بخش کشاورزی به استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این تسهیلات ۱۰ ساله با نرخ سود پنج ساله بوده که به کشاورزان خسارت دیده از سرما با اولویت محصولاتی از جمله زعفران و انار پرداخت می شود.

پرداخت ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمازدگی

ولی پور مطلق با اشاره به اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمازدگی به استان، عنوان  داشت: از این میزان تاکنون بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شده است.

وی، تامین نقدینگی محصولات زراعی و باغی را یکی دیگر از سرفصل های تسهیلاتی بخش کشاورزی برشمرد و افزود: در این بخش نیز در سال گذشته بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به کشاورزان استان پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته ۸۵۵ نفر از کشاورزان استان از این تسهیلات بهره مند شده اند.