به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی یوسفی در خصوص تاثیر نوسانات دمایی ماهانه بر روی محصولات کشاورزی و خسارات ناشی از آن گفت: گرما عامل تبخیر فراوان آب و کاهش منابع آبی باعث خشکی زمین ، کاهش عملکرد، افزایش نرخ هزینه های تولید محصول ، کاهش فاصله نسل ها در برخی آفات و طغیان آن می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: عوامل جوی مثل حرارت، رطوبت، نور، تشعشع در دوره رشد حشرات می تواند موثر باشد. در این پدیده ها حرارت عامل کلیدی است و با رشد و نمو حشره همبستگی نزدیک دارد.

یوسفی با بیان اینکه میزان رشد و نمو حشره ثابتی از درجه حرارت است، گفت: اگر دستجات تخم و لاروهایی که در یک مرحله رشدی ثابت هستند را در نظر بگیریم هر چه که حرارت بیشتر شود دوره رشد و نمو کوتاهتر می شود. اگر رطوبت نسبی هوا پایین باشد جو خشک تر از خاک یا گیاهان خواهد بود که این حالت مقدار تبخیر  و تعرق را افزایش می دهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با این توضیح که آفتاب فراوان و شديد باعث تبخير سطحي بسيار زياد شده و نهايتاً به علت فقدان آب کافي تغييراتي در کميت و کيفيت شيره گياه به وجود مي آيد، بیان کرد: تغییر اقلیم و خشکی و افزایش دما تا حد مشخصی میتواند در سیکل زندگی برخی از  آفات اثر گذاشته و آن را کوتاه کند و از طرفی چون افزایش حرارت نقش بسیار مهمی روی کاهش جمعیت و کارایی دشمنان طبیعی آفات دارد این دو عامل در کنار هم و با سایر عوامل از جمله ضعف درختان میتواند باعث طغیان آفت مورد نظر گردد.

به گفته وی در این زمینه می توان به آفت« کنه دو نقطه ای یا کنه تارتن» که منجر به ایجاد خسارت در محصولاتی نظیر درختان میوه دانه دار و هسته دار، پسته و پنبه می شود، اشاره کرد و افزود: دوره رشد و نمو و فعالیت این نوع کنه بستگی کامل به درجه حرارت و رطوبت دارد . هوای گرم و خشک باعث افزایش فعالیت آفت و تشدید خسارت آن روی گیاه می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی درباره روش های عملی مبارزه با تنش های گرمایی گفت: مهمترین عامل برای جلوگیری از طغیان آفت مدیریت استفاده از آب، مدیریت استفاده از سموم مانند انتخاب زمان مناسب سمپاشی که می بایست حتی الامکان جهت جلوگیری از تبخیر و کارایی بیشتر سموم، سمپاشی در ساعات اولیه صبح یا هنگام غروب آفتاب انجام گیرد.

یوسفی به مدیریت استفاده از کود و تغذیه مناسب زمین اشاره کرد و افزود:  بعنوان مثال استفاده از کودهای شیمیایی مناسب مثل پتاسیم جهت افزایش مقاومت گیاه به خشکی و کم آبی و آفات، عدم مصرف بی رویه کودهای تسریع کننده رشد و بالا برنده توقع مصرف آب مثل کودهای ازته. استفاده از مالچ  (کاه وکلش، پلاستیک و…) در سطح باغ و ... از جمله مباحثی است که می تواند در حد زیادی بروز خسارت را تعدیل کند.

وی با اشاره به کلینیک های گیاه پزشکی موجود در استان بیان کرد: کشاورزان با مشاهده هر مورد خاصی در روی درختان در همان مراحل اولیه با کارشناسان گیاه پزشکی در این کلینیک ها ارتباط برقرار کنند تا مشکل بررسی و راهکار های لازم به موقع اعمال شود.