به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وحید ضیائیان احمدی در گفتگو با ایسنا گفت: برداشت زرشک در شهرستان آغاز و تقریبا 90 درصد این محصول در خراسان رضوی و 10 درصد باقیمانده در بازار مرکز استان به فروش می ‌رسد.

مدیر جهاد شهرستان کشاورزی درمیان افزود: سطح زیر کشت زرشک در شهرستان درمیان 2661 هکتار است که 2281 هکتار، بارور است.

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت غیر بارور، 380 هکتار است، اظهار کرد: زمان برداشت از اواسط مهرماه امسال آغاز خواهد شد و تا اواخر آبان ماه جاری ادامه دارد.

مدیر جهاد شهرستان کشاورزی درمیان با اشاره به اینکه شهرستان درمیان رتبه سوم زرشک را در سطح استان در سال گذشته داشته است، تصریح کرد: سال گذشته 3300 تن زرشک در شهرستان درمیان تولید شده است.

ضیائیان احمدی ادامه داد: امسال پیش بینی می ‌شود 3 درصد افزایش تولید داشته باشیم و تولید به 3400 تن برسد.

وی با بیان اینکه به طور میانگین میزان عملکرد در سطح بارور زرشک به ازای هر هکتار تقریبا 1350 کیلوگرم است، افزود: بیشترین سطح زیر کشت زرشک شهرستان مربوط به بخش قهستان است.

مدیر جهاد شهرستان کشاورزی درمیان با اشاره به اینکه فروش این محصول در بازار مرکز استان و خراسان رضوی است، تصریح کرد: تقریبا 90 درصد این محصول در خراسان رضوی و 10 درصد باقیمانده در بازار مرکز استان به فروش می ‌رسد. 

ضیائیان احمدی با اشاره به اینکه آفت‌هایی مانند شته، تریپس، پروانه برگخوار و زنبور سرشاخه خوار این محصول را تهدید می ‌کنند، یادآور شد: بیماری‌هایی چون زنگ جادویی زرشک، عارضه لکه برگی و پوسیدگی طوقه در کمین این محصول است