به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهندس غلامرضا قوسی از شرایط ویژه برای پلاک گذاری تراکتورهای کشاورزان استان خبر داد و گفت: با توجه به محرومیت منطقه و خشکسالی های چندین ساله، کشاورزان می توانند تراکتورهای خود را حتی با داشتن 5 روز یا 2 هفته بیمه پلاک گذاری کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: در طرح پلاک گذاری، تراکتورهای زیر 13 سال و بین 13 تا 25 سال،  پلاک شده یعنی صاحب هویت دارای سند و برگ سبز می شوند.

وی عنوان کرد: در گذشته خراسان جنوبی نیز همانند سایر استان ها، برای پلاک گذاری نیاز بودکه بیمه تراکتور 365 روز باشد و طبیعتا حق بیمه بیشتری پرداخت کنند، اما به دستور مجلس در خراسان جنوبی با 5 روز یا 2 هفته بیمه هم تراکتور پلاک گذاری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به این که کشاورزان برای استفاده از این طرح فقط تا 19 آذر فرصت دارند، خاطرنشان کرد: پس از این مدت کشاورز مجبور است برای پلاک گذاری به جای 200 تا 300 هزار تومان، مبلغ 2 میلیون تومان پرداخت کند.

مهندس قوسی تصریح کرد: با توجه به این که ممکن است در آینده تنها به تراکتورهای دارای پلاک سوخت تعلق بگیرد، پلاک گذاری امری واجب شمرده می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی پیش بینی کرد: طبق بررسی ها تقریبا هزار دستگاه تراکتور دیگر در استان بدون پلاک هستند که هر چه سریعتر باید اقدام کنند.